دسته‌بندی نشده

روی

روی یکی از عنصرهای شیمیایی است که با علامت  Zn که دارای عدد اتمی ۳۰ و عدد جرمی 65 است شناخته میشود . روی فلزی است سفید رنگ متمایل به ا...

ادامه مطلب