کنسانتره در صنعت به معنای انجام عملیات کانه آرایی به منظور پرعیار سازی مواد معدنی است. خاک حاصل از معادن را پس از استخراج به کارخانه‌های مخصوص کنسانتره سازی انتقال داده تا پس از فراوری به عنوان ماده اولیه در صنعت شمش مورد استفاده قرار گیرند.

هرچه درصد عناصر مفید موجود در کنسانتره بیشتر باشد پرعیار تر محصوب شده و ارزش آن بیشتر می‌باشد. کنسانتره دارای دو نوع متداول پرعیار و عیار متوسط است که به طبع هرچه عیار آن بالاتر باشد ارزش ریالی آن نیز بیشتر می‌شود.

در همین راستا هلدینگ روئین پارس زنگان از سال 1385 به عنوان یکی از تامین کننده‌های کنسانتره سرب و روی با عیارها و آنالیزهای مختلف فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون ادامه داده است.

کنسانتره روی

کنسانتره روی در دوحالت متداول اکسیده و سولفوره در بازار موجود می‌باشد که مجموعه روئین پارس توانایی تامین هر دو نوع را در تناژهای بالا دارد.

کنسانتره سرب

کنسانتره سرب در دوحالت متداول اکسیده و سولفوره در بازار موجود می‌باشد که مجموعه روئین پارس توانایی تامین هر دو نوع را در تناژهای بالا دارد.