خاک سرب

می‌توان سرب را یکی از فلزات پر مصرف در صنعت به شمار آورد که برای تامین آن معادن مختلفی در سراسر کشور کشف و بهره برداری شده اند. بخش اعظم سرب استخراج شده از معدن شامل سنگ‌هایی می‌شود که به صورت ترکیبی از روی و سرب می باشند. با توجه به امکانات معدن ممکن است سنگ‌های استخراج شده در همان محل خرد شده و به خاک تبدیل شوند و یا در محل تحویل برای کنسانتره سازی این فرایند انجام پذیرد.

خاک روی

قدم اول برای تهیه فلز روی نیز استفاده از خاک روی است. در حالت کلی 80 درصد معادن روی به صورت زیر زمینی، 8 درصد بصورت روباز و مابقی ترکیبی از این دو وجود دارند. در ایران نیز اکثر بهره برداری و تولیدات روی از معادن زیر زمینی انجام می‌شود.

در حالت کلی عیار و ارزش خاک حاصل از بهره برداری یک معدن به مقدار ناخالصی در آن بستگی دارد به این صورت که هرچه مقدار ناخالصی کمتر باشد ارزش ریالی خاک بیشتر می‌شود.

جدول تقسیم بندی خاک بر اساس عیار

۷ تا ۱۲ درصد کم عیار
۱۲ تا ۱۸ درصد عیار متوسط
بالای ۱۸ درصد پر عیار

در همین راستا هلدینگ روئین پارس زنگان از سال 1385 به عنوان یکی از تامین کننده‌های خاک سرب و روی با عیارها و آنالیزهای مختلف فعالیت خود را آغاز کرده و تا کنون ادامه داده است.