واحد محلول سازی

پس از ورود خاک هوی مدیا شده به کارخانه در اولین گام از خط تولید می بایست این خاک طی فرایند شیمیائی لیچ گردیده و گام بعدی را طی نماید این مهم در تانکر های مخصوص و توسط اسید محلول انجام میگردد و سیستم لیچ بصورت پیوسته می باشد که پس از اعمال مراحل لازم و در نهایت محلول در فیلتر پرسها آبگیری و آماده انتقال به مرحله بعد میگردد.

واحد الکترولیز

محصول آبگیری شده از فیلتر پرسها  سپس به سالن الکترو لیز منتقل میشود این سالن که شامل حوضچه های الکترو لیز با آند های سربی و کاتد های آلو مینیومی دو انتهای حوضچه می باشد با بهره گیری از انرژی الکتریکی محلول آماده را الکترو لیز و عناصر روی را از محلول جذب می نماید و در انتها ورق حاصله از سلولها جدا شده و به مرحله بعد ارسال میگردد.

واحد ریخته گری

ورقهای حاصل از واحد الکترو لیز در این واحد بکمک کوره ذوب و در قالبهای مخصوص ریخته میشوند که حاصل آن شمشهای با ابعاد 40 * 20 * 6 سانتی مترو به وزن حدود ۲۵ کیلوگرم می باشد.

آزمایشگاه کنترل کیفی

این واحد با ارئه دقیق آنالیزهای شیمیایی و کنترل مراحل تولید و اجرای دقیق کالیبراسیون کلیه دستگاهها و لوازم، توانایی اندازه گیری عناصر بر حسب نیاز از جمله( کبالت- نیکل- کادمیم- سرب- روی – آهن- منگنز- مس- آنتیموان- کلر- اسیدیته) را دارا می باشد.