بازرگانی داخلی: تکریم مشتریان و خریداران بعنوان سرلوحه مدیریت شرکت مارا برآن داشت تا با ایجاد واحد بازرگانی نسبت به حضور پر رنگ و حرفه ای در بازار تجارت محصولاتمان ضمن پاسخگویی هرچه بهتر به نیازهای خریداران و تعاملی دو سویه با ایشان نسبت به نیاز سنجی مستمر و همراهی موثر تر با ایشان اقدام نماییم.