نام و نام خانوادگی: ایرج قاسملو

تاریخ تولد: 1345

مدرک تحصیلی:کارشناسی مهندسی متالورژی/ کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی

سمت: مدیریت بخش بازرگانی

سابقه فعالیت: 30 سال